Du Bestämmer inte alltid allt. Ibland ingenting faktiskt.

Slumpen är en stor del av livet, vissa kallar det ödet.


På grund av konstant bakflyt de senaste åren har karaoke och övrig underhållning fått stå tillbaka.


Jag har nu dock kommit så långt att 2 bokalster kommit ut på marknaden. Jag vill dock klart och tydligt framhålla att jag inte på något sätt är författare eller skribent, har aldrig tagit en skrivarkurs så kunskaper om punkter, prickar, utropstäcken och annat påfund är ett stort svart hål, jag har skrivit frustration och av ren ilska. vad gäller stycken och kapitelindelning är kunskapen om möjligt ännu sämre, men jag kände att jag ville få ur mig det som fanns så att människor som aldrig behövt kriga med dessa instanser kan få en inblick i hur helvetes illa ställt det är med den svenska socialtjänsten, psykvården och rättsväsendet, världar många aldrig ens kommer i närheten av.


Jag har under drygt 7 års tid misshandlats ganska rejält av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, men då dessa varit totalt ointresserade av att ta ansvar för sitt agerande, och responsen från övriga politiker, media och de som skulle kunna ha hjälpt mig legat på samma intressenivå bestämde jag mig för att sammanställa det hela i en bok.


Tanken var att den bara skulle innehålla socialtjänstens grova övertramp men under tiden svällde det så den kom att innefatta delar av hela mitt liv, men först och främst i grunden Hägersten-Älvsjö sdf.


Boken fick titeln " DU KAN JU INTE " Den har dubbel betydelse. Som barn fick jag alltsomoftast höra att jag skulle sluta med det jag höll på med för: Du kan ju inte.


Som vuxen har jag fått höra: Du kan ju inte skylla på.. din barndom, uppväxt, socialtjänsten med flera.


För de som vill ha en inblick i bokens innehåll rekommenderar jag en sida som heter sochaveri.webnode.se där finner ni även länkar till vissa dokument. Jag började skriva på den sidan då allt rasade i mitt liv, där återfinner ni också länkar till bokförlaget BOD där den kan beställas antingen som tryckt eller e-bok. För den intresserade finns där också möjlighet att provläsa ett antal sidor.


 Där kan ni också ta del av ett märkligt rättsfall där jag blivit fälld för rattfylla pga meneder från ett vittne som inte minns någonting och efter 4 olika historier friar mig från brottet och börjar prata om ett helt annat fordon som inte figurerat i brottet.


Så jag fälls för att ha kört ett fordon som inte finns med varken i vittnesmål, utredning eller åtal, medan fordonet i brottet på något märkligt sätt försvunnit i domen utan att jag givits möjlighet att bemöta dessa helt nya anklagelser.


Vittnesmålet och mina funderingar kan ni ta del av på min Youtubekanal.


Jag har även lyckats få till ett alster jag haft liggande i åtskilliga år utan att få någon att nappa.

Bosse Igelkotts Hungriga Morgon. En liten trevlig historia jag haft den stora ynnesten att få testa på den tänkta målgruppen, barn.


Det har fallit sig så att även de vuxna som läst den tycker den är underhållande, en bidragande orsak kan kanske vara illustrationerna jag själv skapat genom att rita i ett program på en dator.


Jag hittade en möjlighet till att kunna ge ut denna min skrift genom bod.se Book On Demand. Jag har ganska nyligen (mars 2024) givitis en möjlighet till att ge ut boken på ett "riktigt" förlag genom ett hybridförslag, vilket innebär att jag är med och betalar en del av kostnaden för att kunna ge ut boken. Det skulle kosta mig 39000 + moms, dvs 50,000.- pengar jag definitivt inte har eftersom jag sitter i knäna på soc därför fortsätter jag att marknadsföra mitt lilla verk via bod.se.


Vill dock delge er vad bokförlaget tyckte om manuset.


Manuset beskriver en personlig berättelse om kampen mot ett oflexibelt och till synes ointresserat socialt system. Författaren uttrycker frustration över hur han känt sig misshandlad av den svenska socialtjänsten under sju års tid.
Han beskriver sina upplevelser av bristande stöd, felaktiga beslut och en känsla av att vara rättslös inom systemet. Manuset ger en ärlig och rå skildring av författarens erfarenheter vilket skapar en stark kännslomässig koppling till läsaren.


God Läsning önskar

Tommy Liljehorn


Bosse Igelkotts Hungriga Morgon


Länkar:


Youtube


sochaveri.webnode.se


DU KAN JU INTE


Bosse Igelkott